Fertiggerichte | Konserven
Produktfilter

Filtern Sie Ihre Produkte.

 • Marken
 • 20
 • 11
 • 11
 • 12
 • 29
 • 4
 • 8
 • 2
 • 2
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 4
 • 1
 • 2
 • 6
 • 2
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2

Fertiggerichte | Konserven

wishlist icon

CJ Hetban - 3 Stk.

3 x 210g (100 g = 0,87 €)
24.12.2024 
18°
wishlist icon

CJ Hetban - Big

300g (100 g = 0,95 €)
01.12.2024 
18°
wishlist icon

CJO Luncheon Meat

340g (100 g = 1,38 €)
16.05.2028 
18°
wishlist icon

DONGWON Gochuchamchi

150g (100 g = 2,19 €)
11.09.2028 
18°
wishlist icon

CJ Hetban 3 Stk. - Schwarzer Reis

3 x 210g (100 g = 0,98 €)
15.12.2024 
18°
wishlist icon

DONGWON Dongwon Chamchi Light Standard

150g (100 g = 2,39 €)
24.09.2030 
18°
wishlist icon

BIBIGO Sweet & Spicy Tteokbokki Cup

125g (100 g = 2,39 €)
16.02.2025 
18°
wishlist icon

CJ Hetban - Mixed Grain - 3 pcs.

3 x 210g (100 g = 1,13 €)
13.12.2024 
18°
wishlist icon

OTTOGI 3 Minute Curry - Medium Spicy

200g (100 g = 1,15 €)
02.01.2026 
18°
wishlist icon

GRUNAMU Pororo Käse Tteokbbokki

110g (100 g = 3,50 €)
15.02.2025 
18°
wishlist icon

CJ Hetban 6 pcs.

6 x 210g (100 g = 0,87 €)
07.12.2024 
18°
wishlist icon

OTTOGI Sundae Gukbap im Retortenbeutel

500g (100 g = 1,84 €)
05.03.2025 
18°
wishlist icon

BIBIGO Beoseot Yachae Jook

280g (100 g = 1,53 €)
08.01.2025 
18°
wishlist icon

OTTOGI 3 Minute Curry - Mild

200g (100 g = 1,15 €)
13.02.2026 
18°
wishlist icon

OTTOGI 3 Bun Curry - Hot

200g (100 g = 1,15 €)
18.03.2026 
18°
wishlist icon

OTTOGI 3 Minute Jjajang

200g (100 g = 1,20 €)
20.03.2026 
18°
wishlist icon

CJ Hetban Miyeokguk Cupban - Fertigreis mit Seetangsuppe im Becher

165g (100 g = 2,48 €)
16.02.2025 
18°
wishlist icon

OTTOGI Cup Bap - Dakgalbi

310g (100 g = 1,68 €)
05.12.2024 
18°
wishlist icon

OTTOGI Cup Bap - Dolsotbibimbap

269g (100 g = 1,93 €)
11.12.2024 
18°
wishlist icon

CJ Hetban 3 pcs. - germinated Brown Rice

3 x 210g (100 g = 0,98 €)
04.12.2024 
18°
wishlist icon

OTTOGI Convenient Seaweed Soup

5 x 9,5g (100 g = 10,42 €)
22.10.2025 
18°
wishlist icon

BIBIGO Sweet & Spicy Tteokbokki

360g (100 g = 1,33 €)
07.12.2024 
18°
wishlist icon

SEMPIO Dalkom Tteokbokki

160g (100 g = 1,99 €)
17.02.2025 
18°
wishlist icon

GRUNAMU Pororo Creme Tteokbbokki

115g (100 g = 3,35 €)
01.11.2024 
18°