JONGGA

wishlist icon

JONGGA Yeolmu Kimchi

500g (100 g = 1,40 €)
07.03.2024 
wishlist icon

JONGGA Frittierte Tofutaschen

160g (100 g = 2,56 €)
01.02.2024 
wishlist icon

JONGGA Mat Kimchi - Geschnitten

1kg (1 Kg = 10,50 €)
15.02.2024 
wishlist icon

JONGGA Reiskuchen in Scheiben für Suppe

500g (100 g = 0,96 €)
01.04.2024 
wishlist icon

JONGGA Frittierte Tofutaschen

320g (100 g = 2,59 €)
07.03.2024 
wishlist icon

JONGGA Reiskuchen in Scheiben für Suppe

1kg (1 Kg = 9,39 €)
01.04.2024 
wishlist icon

JONGGA Pogi Kimchi - ganz

1kg (1 Kg = 12,70 €)
06.03.2024 
wishlist icon

JONGGA Tteokbokki-Reiskuchen

500g (100 g = 0,96 €)
15.04.2024 
wishlist icon

JONGGA Chongkak Kimchi

500g (100 g = 1,56 €)
14.02.2024 
wishlist icon

JONGGA Pogi Kimchi - ganz

500g (100 g = 1,32 €)
01.02.2024 
wishlist icon

JONGGA Bokeum Kimchi

160g (100 g = 1,84 €)
18.11.2024 
18°
wishlist icon

JONGGA Mat Kimchi - Geschnitten

200g (100 g = 1,65 €)
01.02.2024 
wishlist icon

JONGGA Mat Kimchi - Geschnitten

500g (100 g = 1,32 €)
01.02.2024 
wishlist icon

JONGGA Tteokbokki-Reiskuchen

1kg (1 Kg = 9,39 €)
08.02.2024 
wishlist icon

JONGGA Pogi Kimchi - ganz

2,5kg (1 Kg = 13,80 €)
01.02.2024 
wishlist icon

JONGGA Baek Kimchi

500g (100 g = 1,10 €)
29.02.2024 
wishlist icon

JONGGA Kimchi

160g (100 g = 1,72 €)
01.08.2024 
18°
wishlist icon

JONGGA Tteokbokki-Reiskuchen - Dünn

1kg (1 Kg = 9,39 €)
10.05.2024 
wishlist icon

JONGGA Kkakdugi Kimchi - Geschnitten

500g (100 g = 1,10 €)
06.03.2024 
wishlist icon

JONGGA Jorengi Reiskuchen

500g (100 g = 0,96 €)
08.02.2024 
wishlist icon
wishlist icon

JONGGA Wurissal Nurungji

250g (100 g = 1,88 €)
17.07.2024 
18°
wishlist icon

JONGGA Woorissal Nurungji

500g (100 g = 1,80 €)
11.06.2024 
18°
wishlist icon

JONGGA Bokkeum Kimchi - Gebraten

190g (100 g = 1,74 €)
14.06.2024 
wishlist icon

JONGGA Mat Kimchi - geschnitten in PET

300g (100 g = 1,76 €)
07.03.2024 
wishlist icon

JONGGA Mat Kimchi

400g (100 g = 1,59 €)
06.03.2024 
wishlist icon

JONGGA Mat Kimchi - geschnitten in PET

750g (100 g = 1,52 €)
07.03.2024 
wishlist icon

JONGGA Kimchi Ramen

122g (100 g = 1,47 €)
16.05.2024 
18°
wishlist icon

JONGGA Mat Kimchi - Geschnitten - Vegetarisch

300g (100 g = 1,76 €)
07.03.2024 
wishlist icon

JONGGA Echte Kimchi Ramen Cup

82,5g (100 g = 2,41 €)
21.07.2024 
18°
wishlist icon

JONGGA Pogi Kimchi

5kg (1 Kg = 11,50 €)
01.02.2024 
wishlist icon

JONGGA Tofu für Suppe - Extra Soja

300g (100 g = 1,03 €)
 
wishlist icon

JONGGA Tofu zum Braten

300g (100 g = 1,03 €)
 
wishlist icon

JONGGA Pogi Kimchi

10kg (1 Kg = 9,97 €)
 
wishlist icon

JONGGA Pogi Kimchi - ganz

3kg (1 Kg = 13,50 €)
 
wishlist icon

JONGGA Kimchi Bokkeumbap - 2 Servings

300g (100 g = 2,00 €)
 
18°
wishlist icon
wishlist icon

JONGGA Gochujang Rabokki

86g (100 g = 1,69 €)
 
18°
wishlist icon

JONGGA Ganjang Rabokki

86g (100 g = 1,69 €)
 
18°
wishlist icon

JONGGA Chongkak Kimchi

2,5kg (1 Kg = 9,96 €)
 
wishlist icon

JONGGA Kimchi Ramen Keunsabal

140g (100 g = 1,56 €)
 
18°
wishlist icon

JONGGA Days Oiji - ganz

300g (100 g = 1,37 €)
 
wishlist icon

JONGGA Weicher Tofu

350g (100 g = 0,60 €)
 
wishlist icon

JONGGA Godulbbaegi Kimchi

150g (100 g = 3,53 €)
 
wishlist icon

JONGGA Getrockneter Rettich Kimchi

200g (100 g = 2,40 €)
 
wishlist icon

JONGGA Days Ueong & Danmuji

250g (100 g = 2,44 €)
 
wishlist icon

JONGGA Geschmorte Klettenwurzel für Gimbap

150g (100 g = 3,06 €)
 
wishlist icon

JONGGA Jikhwa Jjajangmyeon - 2 Portionen

680g (100 g = 1,32 €)
 
wishlist icon

JONGGA Gat Kimchi

500g (100 g = 1,98 €)
 
wishlist icon

JONGGA Ssalgugsu - scharf

92g (100 g = 3,03 €)
 
18°
wishlist icon

JONGGA Ssalgugsu - scharf

92g (100 g = 3,03 €)
 
18°
wishlist icon

JONGGA Ssalgugsu

92g (100 g = 2,38 €)
 
18°
wishlist icon

JONGGA Chongkak Kimchi

1kg (1 Kg = 8,68 €)
 
wishlist icon

JONGGA Sukbakchi Kimchi - Dick geschnitten

1,1kg (1 Kg = 10,40 €)
 
wishlist icon

JONGGA Mat Danmuji - Geschnitten

220g (100 g = 1,27 €)
 
wishlist icon

JONGGA Danmuji - Halbiert

350g (100 g = 1,17 €)